hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Thư vận động đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng Đền thờ Tổ nghề may

Hoan nghênh, nhiệt liệt chào đón mọi cá nhân, tổ chức về thăm đền và dự lễ giỗ Tổ nghề may dịp 12 tháng chạp Giáp Ngọ!

Thông tin đón tiếp xin liên hệ: Ông Nghiêm Văn Miến - Mobile: 0169 948 0788 :

Email- ketoantrachxa@gmail.com

Thông tin quá trình xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may 2014

Thư vận động đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng Đền thờ Tổ nghề may

Thông báo mới nhất vế tiến độ xây dựng nhà thờ Tổ nghề may 16.11.2014

Hình ảnh công trình đền thờ Tổ nghề may đã hoàn thành ước 70% khối lượng công việc

Thông báo về việc phục dựng đền thờ Tổ nghề may tại thôn Trạch Xá

Biên bản họp dân thống nhất việc xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may

Trích nghị quyết biên bản họp chi bộ thôn Trạch Xá

Danh sách Ban kiến thiết đền thờ Tổ nghề may

Biên bản họp ban kiến thiết đền thờ Tổ nghề may

Danh sách các cá nhân, tổ chức đóng góp công đức xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may tính đến ngày 16/10/2014

Công văn của UBND TP Hà Nội gửi các sở ngành liên quan về việc xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may

Một số hình ảnh ban đầu trong quá trình xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may ở Làng Trạch Xá

Hạch toán số tiền còn thiếu để xây, phục dựng đền thờ Tổ nghề may

Thư Vận Động Xây Dựng Nhà Thờ Tổ Nghề May

Danh Sách Cung Tiến Xây Dựng Nhà Thờ Tổ Nghề May Tiếp

Hình Ảnh Mới Về Xây Dựng Nhà THờ Tổ Nghề May

Cá nhân, tổ chức cần biết thêm thông tin xin liên hệ:

Cụ Lê Quý Đôn - Trưởng Ban kiến thiết - điện thoại số: 0433 888 274

Ông Nghiêm Văn Miến - Phó Ban kiến thiết - Mobile: 0169 948 0788
- Email: ketoantrachxa@gmail.com

 

Truyền nhân hậu thế

Tin tức - Sự kiện