hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Vải chống cháy

  Vải chống cháy, hay thường còn gọi là vải chậm cháy, là một loại vảy khó cháy hơn các loại vải thông thường khác. Vải chống cháy được sản xuất bằng cách phủ  hóa chất lên sợi hoặc sợi được sản xuất một cách đặc biệt để có thể chịu được lửa. 

  Việc quan trọng là chúng ta phải biết chống cháy hoặc chậm cháy không có nghĩa là hoàn toàn không cháy. Vải chỉ có thể chậm bốc lửa hơn các loại vải khác, nhưng nói chúng chúng vẫn có thể bị cháy. Ngoài ra lọai vải này cũng có thể bị cháy hủy khi tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao trong thời gian đủ lâu. 

  Mục đích của vải chậm cháy là làm giảm sự cháy lan tràn của lửa, chứ không nhằm mục đích không bị cháy hủy trong lửa. 

  Chúng ta có thể dùng các loại sợi thiên nhiên để sản xuất ra loại vải chậm cháy. Thí dụ như cotton có thể tẩm hóa chất để giảm khả năng bị bốc lửa quá nhanh. Hóa chất sẽ phản ứng với chất khí và nhựa do vải cháy thải ra. Khi hóa chất phản ứng chúng biến vải thành than, thay vì cháy bùng lên. 

  Các loại vải được sản xuất nhằm mục đích chống cháy ngay từ đầu sẽ chịu nhiệt, lửa tốt hơn các loại được dùng hóa chất phủ lên sau đó. Loại vải này sẽ mất khả năng chậm cháy sau một thời gian, đặc biệt khi chúng được giặt giũ nhiều lần. 

  Một thí dụ điển hình cho việc áp dụng vải chậm cháy là các loại quần áo cho người cứu hỏa. Quần áo này được sản xuất từ loại vải chậm cháy tốt nhất mà chúng ta biết đến, bao gồm cả các phát minh mới là tạo khả năng chậm cháy trong cấu trúc của sợi vải. Loại vải này không chỉ chịu được lửa mà còn không bị biến thành than hoặc chảy ra khi va chạm với lửa và nhiệt độ cao. Ngoài ra loại vảy này còn có khả năng cách nhiệt tốt để bảo vệ người cứu hỏa khi đến gần nguồn lửa với nhiệt độ quá cao. 

  Sản xuất sản phẩm chống cháy:  

  - Phụ giá chống cháy: được trộn chúng vào nguyên liệu khi sản xuất sản phẩm
  - Chất chống cháy phản ứng: là thành phần của chính sản phẩm
  - Chính sản phẩm có khả năng chống cháy
  - Phủ bề mặt: bề mặt sản phẩm được phủ chất chống cháy

  Phân loại và số lượng sản xuất trên toàn thế giới
  - 50% chất chống cháy có gốc vô cơ
  - 25% chất chống cháy có thành phần halogen (bromine, chlorine)
  - 20% chất chống cháy gốc organophosphor (có thể có bromine vả chlorine)
  - 5% chất chống cháy có gốc nitrogen

  Hàm lượng chất chống cháy trong các loại nhựa 

  PolymerThành phần [%]Chất chống cháy
  Polystyrol foam0,8–4HBCD
  HIPS11–15DecaBDE, brominated Polystyrol
  Epoxid Resin 19–33TBBPA
  Polyamide13–16DecaBDE, brominated Polystyrol
  Polyolefine5–8DecaBDE, Propylendibromstyrol
  Polyurethan10–18PentaBDE, TBBPA-Ester
  Polyethylenterephthalat8–11Brominated Polystyrol, TBBPA-Derivat
  unsaturated Polyester13–28TBBPA
  Polycarbonate4–6Brominated Polystyrol, TBBPA-Derivat
  Styrol-Copolymere12–15OctaBDE, brominated Polystyrol

  (Vietnamscout)