hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Nhiệt độ Ajungilak

  Bảng thông tin về nhiệt độ cho túi ngủ 
   
  Thông tin về nhiệt độ trên các túi ngủ của nhiều thương hiệu rất đa dạng. Vì cách đo nhiệt độ khác nhau, nên dù túi ngủ không khác nhau về khả năng cách nhiệt, nhưng tại nhiều quốc gia sẽ ghi các thông tin khác nhau. 
   
  Thị trường EU, với áp dụng chuẩn EN 13537, họ muốn tạo sự rõ ràng trong thị trường túi ngủ. Phương pháp đo của EN khác với cách đo của ISO mà một vài nhà sản xuất hiện đang ứng dụng (thí dụ như Ajungilak). 
   
  Vì vậy các sản phẩm túi ngủ sẽ có những thông tin về nhiệt độ mới hơn. Để khách hàng dễ hiểu trên sản phẩm Ajungilak sẽ có thông tin theo cách cũ và cách mới song song (ISO TR 11079) 
   
  Chuẩn EN mới có thể hiểu như sau: 
   
  Khoảng nhiệt độ ngủ dễ chịu cho chúng ta có màu đỏ: thoải mái dễ chịu cho cả các người dùng không có kinh nghiệm nhiều 
   
  Khoảng chuyển đổi sang màu vàng: người có kinh nghiệm sẽ thích nghi với nhiệt độ lạnh trong quần áo của họ. Chuẩn EN sẽ có chi tiết riêng cho phụ nữ và đàn ông 
   
  Khoảng màu xanh có nghĩa: người có kinh nghiệm sẽ phải thích nghi với môi trường lạnh chung quanh để tránh bị lạnh cóng

  (Vietnamscout)