hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Cách đo áo dài!


  1.Chiều dài áo  (từ cổ tới nơi  vừa ý)
  2.Vòng cổ (đo  vòng hết chân  cổ)
  3.Kích trên  ngực
  4.Vòng  ngực  (ngang qua  đầungực)
  5.Vòng Eo
  6.Vòng Mông
  7.Chiều dài tay (từ sau ót cho tới cửa tay nơi vừa ý)
  8.Bắp tay tên
  9.Bắp tay dưới
  10.Vòng nắm tay
  11.Hạ đầu ngực (từ ức cho tới đầu núm ngực)
  12.Hạ eo trước (từ  ức cổ tới chổ  eo nhỏ nhất)
  13.Hạ eo sau (từ gáy tới thắt lưng eo nhỏ nhất)
  14.Từ cổ tới  eo(ngang qua  đầu ngực)
  15.Từ giữa vai tới eo
  16.Vai ngang 
  17.Ống quần
  18.Chiều dài  quần(dài vừa  ý)
  19.Quần  một  lớp  
  20.Khoảng cách  giữ hai đầu  ngực
  21.Vòng nách