hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Nhiệt độ Windchill

  Nhiệt độ Windchill hoặc còn có thể gọi là nhiệt độ cảm nhận được. 
  Việc chúng ta cảm nhận nhiệt độ rất khác với nhiệt độ thực tế. Nguyên nhân cho việc cảm nhận này là các yếu tố khí tượng, đặc biệt là gió. Trong mùa đông, khi gió mạnh chúng ta sẽ cảm thấy lạnh hơn nhiệt độ ghi nhận trên nhiệt kế. Nhiệt độ chúng tả cảm nhận còn gọi là nhiệt độ Windchill và được tính theo công thức sau: 

  Twc = 33 + ( 0,478 + 0,237 * SQRT(vw) - 0,0124 * vw ) * ( T - 33 )

   Twc là nhiệt độ Windchill bằng °C, T là nhiệt độ thực tế bằng °C, vw là vận tốc gió bằng km/h và  SQRT là căn số  ( square root) 

   

  (Vietnamscout)