hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Văn tế Đức Thánh Tổ (Hội An - Ất Dậu 2005)

  Nay,
  Ngày đại cát Mười hai tháng Chạp năm Ất Dậu
  Nước Việt Nam, tỉnh Quảng Nam thị xã Hội An
  Toàn thể cháu con theo nghề vải, nghề may được tiền nhân truyền thụ
  Lòng thành một mối đồng tâm
  Kính bày lễ vật chi nguy
  Dám trình Thánh sư cùng chư vị tổ sư, tiên sư chiếu cố
  Cảm chiếu cáo cùng
  Từng được hay,
  Anh linh thiên cổ tại
  Hiển hách tứ thời tân
  Con cháu chẳng quên “uống nước nhớ nguồn”
  Công đức tổ truyền “danh lưu vạn thuở”
  Ơn hóa công tạo tác hình hài
  Ơn tổ sư dựng gầy cơ nghiệp
  Trước là Thánh sư Cửu Thiên Huyền Nữ
  bày trăm dân dựng đất cất nhà
  Sau là tổ sư, tiên sư, đạo sư
  truyền cho nghề trồng dâu, chăn tằm, dệt vải
  Rồi cắt đặt, dụng trí, dụng tâm làm nên áo nên khăn
  Rồi đứt nối, liệu toan tô bồi làm đẹp hình đẹp vóc
  Cha truyền con nối từ vị tổ mẫu họ Nguyễn huý Thị Sen
  Cho nay nghiệp nghề cháu con không dứt
  Vậy nên,
  Nhớ ơn xưa người se sợi dứa sợi đay nên mối chỉ bền
  Thước tấc chỉn chu, vạt trước tà sau đường kim tuyệt diệu
  Nào là, nào lượt, quần lĩnh, áo sa hàng hàng gấm vóc
  Nọ sồi, nọ đũi, vân xuyến váy lụa thứ thứ ngọc ngà
  Nhớ tiền nhân lấy câu “khéo vá vụng may” mà giữ đạo nghề
  Lại việc nhìn mũi chỉ đường kim biết tay thợ khéo
  Thuận theo phong tục ứng biến tài tình
  Chiếu theo nếp nhà tay nghề hưng khởi
  Kính mong chư vị cúi xét tấc thành, rộng ban phước tốt gia hộ cháu con giữ tốt nghiệp nghề, làm ăn phát đạt rạng tiếng thơm danh
  Cầu cho nay nghiệp cả lưu truyền, uớc mãi mai sau sáng danh vĩnh thế
  Kính thỉnh chư tổ
  Đồng lai thọ hưởng
  Phục duy
  Cẩn cáo.

  --------------
  Phùng Tấn Đông phụng soạn
  Nguồn: Hội An 24h