hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Reactive dye/ màu nhuộm phản ứng

    Màu nhuộm phản ứng hiện nay là nhóm màu lớn nhất dùng nhuộm sợi bông (cellulose). Màu nhuộm phản ứng sẽ tạo thành cấu trúc covalent với sợi và cho ra độ bền màu trong nước rất tốt. Màu nhuộm phản ứng cũng cho ra ánh màu vợt trội hơn các loại màu khác. Len/polyamid cũng có thể dùng loại màu phản ứng để nhuộm và cho ra nhiều anh màu đậm khác nhau. 

    Dưới khía cạnh hóa học thì màu nhuộm phản ứng được chia ra hai phần: một phần chromophore, nhóm màu, (như cấu trúc Azo N=N) và tiếp theo là một nhóm phản ứng (các loại khác có thể có nhiều nhóm phản ứng). Nhóm phản ứng có thể móc vào với nhóm màu qua chuyển biến với chloride cyanuric acid. Các loại màu có gốc từ cyanuric chloride có chứa hai nguyên tử chlorine , và có thể được thay thế trong quá trình ngưng kết với nhóm hydroxy của sợi bông hoặc với nhóm amino của sợi len và sợi polyamid. Việc này sẽ tạo ra cấu trúc mạng lưới covalent giữa sợi và màu nhuộm.

    (Vietnamscout)