hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Màu nhuộm acid / acid dye

    Màu nhuộm Acid là màu nhuộm anion, nhuộm trực tiếp từ môi trường nước lên trên sợi. Cơ bản màu nhuộm này thích hợp cho sợi Polyamide và sợi len, mà nhóm amino của sợi sẽ tạo liên kết với Anion. Màu nhuộm được chia theo khả năng điện di (cân bằng lực) và độ bền màu trong chất lỏng. Độ bền màu trong chất lỏng  được xác định bằng cách dùng sợi sản xuất ra một dải băng nhiều dòng sợi, sau đó trong điều kiện nhất định dải băng được giặt hoặc được tiếp xúc với nước hoặc mồ hôi. Độ bền màu là mức độ các sợi bị lem nhiễm .. 

    Đại diện chính của dòng màu nhuộm acid là Naphtholgeld S, Patent Blue. Màu nhuộm acid hiện nay là nhóm màu có tầm quan trọng và giá trị  kinh tế cao. Chung với loại màu nhuộm Mordant dye giá trị thương mại của màu nhuộm acid, vào năm 1999 , tại Tây Âu lên đến 227 triệu Euro

    (Vietnamscout)