hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Thần tích Đức Thánh Tổ diễn thơ

  Thần tích Đức Thánh Tổ nghề may

  làng quê Việt Nam

  Ai về quê lụa Hà Tây
  Một vùng Văn hóa nơi đây đậm đà
  Văn hóa mặc – nét hào hoa
  Hồn Văn hóa Việt Nam ta tuyệt vời
  Đến đây lại nhớ tới người!
  Tổ nghề may của một thời xưa xa
  Trạch Xá – Hòa Lâm - Ứng Hòa
  Quê hương của Bà Tổ Nguyễn Thị Sen

  *

  Tương truyền trải hơn nghìn niên
  Đất này là đất của miền Hà Tây
  Nông dân  vui với cuốc cày
  “Canh nông vi bản” dựng xây xóm làng
  Làng có nghề phụ tầm tang
  Trồng dâu nuôi tằm kéo sợi ươm tơ
  Dệt lụa nổi tiếng từ xưa
  Lụa đẹp, lụa tốt dâng Vua triều đình.
  “Thời Ông Bộ Lĩnh họ Đinh
  Con quan Thứ Sử ở thành Hoa Lư
  Khác thường từ thuở còn thơ
  Rủ đoàn mục tụ mở cờ bông lau”
  Tuổi thơ theo Cậu chăn trâu
  Luyện binh tập võ theo hầu sứ quân
  Lớn lên tài trí tuyệt trần
  Dẹp tan mười hai sứ quân một nhà
  Anh hùng Vạn Thắng sơn hà
  Nước Đại Cồ Việt, hiệu là Triều Đinh
  Cầu hiền tài, giúp triều đình
  Vua đi các ngả tuyển binh tướng tài
  Tình cờ về đất Hà Tây
  Gặp người con gái nơi đây nơi đây tuyệt vời
  Thật là sắc nước hương trời
  Tuổi xuân phơi phới vui tươi dịu hiền
  Có đôi má núm đồng tiền
  Mắt đen lay láy, tóc huyền thướt tha
  Hàm răng trong ngọc trắng ngà
  Nụ cười như những đóa hoa xuân hồng
  Giỏi cầy cuốc, giỏi cấy trồng
  Vui say lao động trên đồng quê hương
  Dãi dầu một nắng hai sương
  Bông hoa đồng nội, thơm hương mặt trời
  Vua Đinh thấy mặt thấy người
  Lòng yêu mến, vội đón mời về cung
  Nữ nhi sánh với anh hùng
  Gái quê đồng nội – ung dung ngai vàng
  Là Tứ phi – Đinh Tiên Hoàng
  Sống trong cung điện, giàu sang lụa là
  Lần lần tháng lại ngày qua
  Học thêu thùa giỏi – cùng là cắt may
  Càng ngày càng khéo đôi tay
  May xiêm, may áo và may Hoàng Bào
  Quan văn, quan võ kiểu nào
  Hoàng thân, quốc thích biết bao áo quần
  Bà cùng các nữ cung nhân
  Cắt may khâu vá chuyên cần sớm trưa
  Trên thì vừa ý nhà Vua
  Trăm quan ai mặc cũng vừa cũng khen
  Tứ phi Vua – Nguyễn Thị Sen
  Có bàn tay thợ diệu hiền tài hoa
  Cai quản cung nữ Hoàng Gia
  Văn hóa may mặc – Quốc gia Cung đình
  Không ngờ cha con Vua Đinh
  Bị Đỗ Thích giết – Triều đình thảm thê
  Triều chính chuyển sang nhà Lê
  Nguyễn Thị Sen tự lui về cố hương
  Về nơi trăm nhớ nghìn thương
  Tang chồng – ôm mối tơ vương hận lòng
  Tình quê hương nghĩa xóm làng
  Giúp bà quên nỗi kinh hoàng thảm thương

  Làng quê Việt Nam

  Bà truyền nghề cho quê hương
  Con em làng xóm biết đường cắt may
  Đường vạch trau chuốt khéo tay
  Đường gấp nhát cắt – đường may mịn màng
  Nghề may truyền khắp xóm làng
  Người làng đi mở cửa hàng khắp nơi
  Nghề may nuôi sống bao người
  Điểm tô vẻ đẹp cho đời thanh xuân
  Nguyễn Thị Sen – nguyện vì dân
  Nghề thủ công thật tuyệt trần truyền lưu
  Công người mở hướng dắt dìu
  Lớp sau lớp trước bao nhiêu thợ tài
  Khi người trút bui trần ai
  Về miền cực lạc an bài cõi Tiên
  Về nơi thế giới người hiền
  Cõi hư vô ở giữa miền xa xôi
  Dân quê tưởng nhớ ơn người
  Lập đền thờ để muôn đời khói hương
  “Tôn sư trọng đạo” bốn phương
  Tôn người tổ nghiệp tình thương vô bờ
  Bây nay hương khói phụng thờ
  Nhớ ngày giỗ Tổ không mờ không phai
  Ngày Mười hai, Tháng Mười hai.
  Là ngày giỗ Tổ nghề may lưu truyền
  Hương trầm tỏa khói bay lên
  Quả hoa vật phẩm dâng lên Thượng đài
  Nhớ bậc Sư Tổ đại tài
  Nhớ người mở hướng nghề may ngàn đời
  Đã hơn mười thế kỷ rồi
  Nghề ngày xưa để rạng ngời hôm nay
  Bàn tay chuyền xuống bàn tay
  Những nghệ nhân Trạch Xá này tôn vinh
  Vào may quần áo cung đình
  Cung Vua phủ Chúa mang tình quê hương
  Thợ đi tám hướng mười phương
  Bắc Nam xuôi ngược tìm đường mở mang
  Lập hợp tác xã – trong làng
  Làm ăn tập thể đông càng thêm đông

  xuân quê hương

  Chúng tôi thợ may Hải Phòng
  Về thăm Hợp tác giữa lòng quê xưa
  Vào thăm viếng chốn phụng thờ
  Dâng hương bái Tổ, sáng cơ nghiệp này
  Về nơi gốc tích nghề may
  Nhớ ơn Tổ nghiệp, đất dày trời cao
  Mấy tin yêu, mấy tự hào
  Đôi lời kính cẩn gửi vào hư không
  Xin Tổ nghề chứng minh lòng
  Đoàn thợ may ở Hải Phòng về thăm

  ------------------------
  Tác giả
  :

  - Nhà giáo Cao Hữu Nghị
    Hiệu trưởng trường cắt may Bắc Nam Hải Phòng
  - Nhà giáo Lê Đức Đôn
    Chủ nhiệm HTX may đo XK Kiến Thụy, Hải Phòng